Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem
Jitka Tošovská Pátek 20 leden 2017 - 10:25 

Dotace obdržené v roce 2016 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra ČR, na základě podaných žádostí, na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na I. a II. čtvrtletí roku 2016 v celkové výši 52.880,- Kč pod UZ 14031. Tyto finanční prostředky byly využity na opravu chodníku v Paninodvorské ulici.

Dále město Bělá pod Bezdězem požádalo o jednorázovou neinvestiční dotaci Ministerstvo vnitra ČR ve výši 1.000.000,- Kč na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře v roce 2016. Ministerstvo vnitra Rozhodnutím č.

MV-130693-2/OAM-2016 žádost města schválilo a poskytlo městu neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč s ÚZ 14028. Tyto prostředky byly využity na opravy místní komunikace v Purkyňově ul.
  Připravit pro tisk
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r