Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem
Nikola Jandí­k Pondělí 03 prosinec 2018 - 10:51 

Bělá pod Bezdězem – Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Vrchbělá


V rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017-2019, vyhlášeným Ministerstvem vnitra České Republiky, byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu „Bělá pod Bezdězem – Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Vrchbělá“. Předmětem projektu je zvýšení pocitu bezpečí pro občany města osvětlením míst navazujících na hlavní pěší trasu ze Zařízení pro zajištění cizinců Jezová ve směru do Města Bělá pod Bezdězem. Byla tedy osvětlena ul. Pod Šibeňákem, Za Hlučovem, U Sedřezy a část ul. Kuřivodská. Bylo zde umístěno celkem 44 osvětlovacích bodů s LED technologií.

Zahájení stavby: 15. 05. 2018
Dokončení stavby: 31. 08. 2018
Stavební náklady akce: 2.037.334,- Kč
Poskytnutá podpora z MV: 2.037.334,- Kč
Akce byla předfinancována z prostředků města, dotace byla proplacena zpětně po vyúčtování celé akce.
  Připravit pro tisk
Ing. Jana Vltavská Středa 27 červen 2018 - 15:15 

Zámek Bělá pod Bezdězem – S křídlo, oprava stropu ve 2.np. – I. etapa statického zajištění

Projekt „Zámek Bělá pod Bezdězem – S křídlo, oprava stropu ve 2.np. – I. etapa statického zajištění“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Hlavní způsobilé výdaje:
1 984 409,93 Kč vč. DPH (náklady stavby dle aktuálního rozpočtu)

Ostatní způsobilé výdaje:
147 233,- Kč vč. DPH (autorský dozor, technický dozor, dozor BOZP, archeolog)

Konečné výdaje na realizaci:
1 389 400,21 Kč vč. DPH (náklady na výstavbu a ostatní výdaje)

Získaná dotace:
500 000,- Kč

Více informací zde.
  Připravit pro tisk
Nikola Jandí­k Pondělí 08 leden 2018 - 10:44 

Dotace obdržené v roce 2017 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra ČR, na základě podaných žádostí, na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na III. a IV. čtvrtletí roku 2016, dále na I., II., a III. čtvrtletí roku 2017 v celkové výši 97 690,- Kč,- Kč pod UZ 14031. Tyto finanční prostředky byly využity na opravu chodníku v Paninodvorské ulici ve výši 54.710,- Kč a na opravu chodníku Na Výsluní ve výši 42.980,- Kč.
  Připravit pro tisk
Přejít na stranu   <<        >>  
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r