Novinka: : Dotace obdržené v roce 2016 od Ministerstva vnitra ČR
(Kategorie: Různé)
Napsal Jitka Tošovská
Pátek 20 leden 2017 - 10:25

Město Bělá pod Bezdězem obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra ČR, na základě podaných žádostí, na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na I. a II. čtvrtletí roku 2016 v celkové výši 52.880,- Kč pod UZ 14031. Tyto finanční prostředky byly využity na opravu chodníku v Paninodvorské ulici.

Dále město Bělá pod Bezdězem požádalo o jednorázovou neinvestiční dotaci Ministerstvo vnitra ČR ve výši 1.000.000,- Kč na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře v roce 2016. Ministerstvo vnitra Rozhodnutím č.

MV-130693-2/OAM-2016 žádost města schválilo a poskytlo městu neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč s ÚZ 14028. Tyto prostředky byly využity na opravy místní komunikace v Purkyňově ul.


Tato novinka je z Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem
( http://dotacebela.info/news.php?extend.64 )